Letölthető dokumentumok

Farbe Szakgimnázium, Szakközépiskola és Óvoda fenntartói ellenőrzése

Jegyzőkönyv

A Farbe Gyermekek és Fiatalok Fejlődését segítő közhasznú alapítvány ellenőrzést tartott a fenntartása alatt álló Bambino Óvodában (feladatellátási helye: Veszprém Pipacs utca 31.).

Az ellenőrzés területei

 • bérleti szerződés
 • kötelező tanügyi nyilvántartások megléte, megfelelő vezetése
 • fejlődési lap
 • felvételi és mulasztási napló
 • csoportnapló
 • adatlapok
 • kötelező dokumentáció megléte, elérhetősége
 • Pedagógiai program
 • SZMSZ
 • Házirend
 • Etikai kódex
 • Szülői szervezet működési szabályzata
 • Továbbképzési nyilatkozatok
 • Munkaterv / Ütemterv
 • Éves beszámoló
 • adatszolgáltatás a fenntartó normatíva igényléséhez és elszámolásához

 

Tárgyi környezet ellenőrzése (előírásoknak megfelelés)

- átadó helyiség állapota

- foglalkoztató termek kialakítása, állapota

- közösségi, személyzeti helyiségek kialakítása, állapota

- melegítő konyha kialakítása, állapota

- mellékhelyiségek, higiéniás feltételek kialakítása, állapota

- a komplex fejlesztés minden területét átfogó eszközkészlet, fejlesztő játékok állapota

- pedagógiai, egészségügyi diagnosztizálás helyisége, eszközei

- biztonságos berendezések, eszközök

- székhelyen- illetve telephelyen kívüli foglalkozásokkörülményei (lovas terápia, úszás, játszóház)

- gyermekek szállítását végző céggel való szerződés megléte

 

Személyi feltételek

 

 • A pedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége
 • Munkaügyi dokumentumok (munkaszerződések, munkaköri leírások)
 • Az új pedagógusok alkalmazásának módja, szempontjai
 • A pedagógusok javadalmazása, a minőségi munka értékelése
 • A pedagógusok továbbképzése, önképzések támogatása
 • A pedagógusok által kedvezményezett innovációk elbírálása és sorsa

 

Együttműködések, kapcsolatrendszer

 • Gyermekorvossal, gyermekpszichológussal, logopédussal,védőnővel való kapcsolattartás módja, gyakorisága
 • A gyermekorvos által vezetett egészségügyi dokumentáció megléte, kitöltésének rendszeressége
 • Csapatmunka szervezettsége az intézményben
 • A feladatellátást segítő személyzet (nem pedagógus)
 • A feladatellátás kommunikációja (jegyzőkönyvek az értekezletekről)

 

 

 

Vélemény

 

Dokumentumok

Az intézmény minden szükséges dokumentációval rendelkezik, a nyilvánosságot igénylő dokumentumokat feltöltötték az óvoda weboldalára, valamint elérhetőek az irodában. A házirend jól látható helyen ki van függesztve.

Az SZMSZ felülvizsgálata folyamatban van, annak elfogadására kitűzték az értekezlet időpontját.

Minden gyermek rendelkezik szakértői véleménnyel, egészségügyi dokumentációjuk rendszeresen vezetett.

A dokumentációt napi szinten végzik. Sorba rendezett és átlátható.

 

Tárgyi eszközök

Az intézmény megfelelő mennyiségű és minőségű fejlesztő eszközzelrendelkezik.  A játékokat rendszeresen ellenőrzik és selejtezik ha kell. Jeles alkalmakkor (Karácsony, húsvét, gyermeknap) sok új koruknak megfelelő játékot kapnak. A játékok között egyenlő arányban vannak fejlesztő és szabad játékhoz kapcsolódó játékok is.

A játékoknak állandó helyük van, így a rend fenntartása fontos tényező számukra.

Az intézmény a korosztálynak megfelelően akadálymentes.

 

Személyi feltételek

A szakmai munkát megfelelő végzettségű, erre kompetens szakemberek végzik.

A munkatársak betartják a rájuk vonatkozó szabályokat és rendelkezéseket,melyek alapja az SZMSZ, Etikai kódex és a Pedagógiai Program. Az óvoda pedagógusok ütemterve átlátható.

Új munkatársak, felvételének menete megfelelő. A betanulás időszakában mindenki segítőkész, befogadó.

Az óvoda jelenleg nem keres új munkatársakat; kiegyensúlyozott, vidám légkörű munka folyik az intézményben.

A pedagógusok által kezdeményezett innovációt együtt értékelik és a megfelelő keretek belül azt a legtöbb esetben el is fogadják. Az intézmény bátorítja a pedagógusok innovációs kezdeményezéseit.

 

Együttműködés, kapcsolatrendszer

Az intézmény munkatársai közti együttműködés példa értékű, rendszeres heti nevelőtestületi értekezleteken beszélik át a kérdéses ügyeiket, így mindig, mindenkinek lehetősége van jelezni az óvoda működésével kapcsolatos észrevételeit.

Más intézményekkel a kapcsolat jó. Maximális a kapcsolat és az együttműködés a gyermekorvossal, aki heti rendszerességgel jár ellenőrizni a gyermekeket. Kiváló kapcsolatot ápolnak a gyermekpszichológussal, logopédussal, védőnővel, külsős fejlesztőpedagógussal is.

A felelősségek maximálisan átláthatóak a szerződésekben, a munkaköri leírásokban, együttműködési megállapodásokban.

 

Összefoglalás

Az intézmény működésében nem láttam kivetni valót. További hatékony, eredményes munkát kívánok!

 

 

Veszprém, 2018. augusztus 1.

 

 

                                                                                                                             Tombor Csaba

                                               Farbe Gyermekek és Fiatalok Fejlődését Segítő Közhasznú Alapítvány elnöke

 

A jegyzőkönyvet elolvastam és a benne foglaltakkal egyetértek:

 

 

                                                                                                                             Horváth Gyuláné Farkas Beáta Berta

                                                                                                                             Intézményvezető