Letölthető dokumentumok

Farbe Szakgimnázium, Szakközépiskola és Óvoda fenntartói ellenőrzése

Jegyzőkönyv

 

A Farbe Gyermekek és Fiatalok Fejlődését segítő közhasznú alapítvány az intézmény során a következő vizsgálatokat végezte:

 

Dokumentumelemzés

 • bérleti szerződés
 • belső szabályzatok

Pedagógiai program

SZMSZ

Továbbképzési nyilatkozatok

Munkaterv

Éves beszámoló

 • fejlődési lap
 • felvételi és mulasztási napló
 • csoportnapló
 • adatlapok
 • adatszolgáltatás a fenntartó normatíva igényléséhez és eészámolásához

 

Tárgyi környezet

 

- foglalkoztató termek kialakítása

- várakozó/fogadó helységek

- mellékhelyiségek, higiéniás feltételek biztosítása

- a komplex fejlesztés minden területét átfogó eszközkészlet, fejlesztő játékok

- pedagógiai diagnosztizálás eszközei

- biztonságos berendezés

- székhelyen kívüli illetve telephelyen kívüli foglalkoztatás lehetőségei körülményei ( lovas terápia, úszás, játszóház)

 

Személyi feltételek

 

 • A pedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége
 • Az új pedagógusok alkalmazásának módja, szempontjai
 • A pedagógusok javadalmazása, a minőségi munka értékelése
 • A pedagógusok továbbképzése, önképzések támogatása
 • A pedagógusok által kedvezményezett innovációk elbírálása és sorsa

 

Együttműködések, kapcsolatrendszer

 

 •  Gyermekorvossal, gyermekpszichológussal, logopédussal védőnővel való kapcsolattartás
 • Team-munka szervezettsége az intézményben
 • A feladatellátást segítő személyzet (nem pedagógus)
 • A feladatellátás kommunikációja

 

 

 

Vélemény

 

Dokumentumok

Az intézmény rendelkezik minden szülséges dokumentációval. 

Az SZMSZ  évenkénti felülvizsgálata szükséges, melyet a hozzácsatolt záradékok igazolnak.

Minden gyermek rendelkezik szakértői véleménnyel.

A dokumentációt napi szinten végzik. Sorba rendezett és átlátható.

 

Tárgyi eszközök

Az intézmény rendelkezik megfelelő mennyiségű és minőségű fejlesztő eszközökkel.  A játékokat rendszeresen ellenőrzik és selejtezik ha kell. Sok új játékot kapnak a gyerkőcök különböző alkalmakra.

A játékoknak állandó helyük van, így a rend fenntartása fontos tényező számukra. A munkatársak betartják az SZMSZ –t.

Az intézmény a korosztálynak megfelelően akadálymentes.

 

Személyi feltételek

A szakmai munkát megfelelő végzettségű, erre kompetens szakemberek végzik.

Új munkatársak, felvételének menete megfelelő. A betanulás időszakában a team segítőkész, befogadó.

Az óvoda rendszeresen óvónőt keres hiszen maximális hiány van a térségben.

A pedagógusok által kezdeményezett innovációt a team értékeli és elfogadja. Az intézmény bátprítja a pedagógusok innovációs kezdeményezéseit.

 

Együttműködés, kapcsolatrendszer

 

Az intézmény munkatársai közti team munka magas szintű, a team megbeszélésén való részvétel megfelelő.

Más intézményekkel a kapcsolat jó. Maximális a kapcsolat és az együttműködés a gyermekorvossal, gyermekpszichológussal, logopédussal, védőnővel, külsős fejlesztőpedagógussal.

A felelősségek maximálisan átláthatóak a szerződésekben, a munkaköri leírásokban, együttműködési megállapodásokban.

 

 

 

Összefoglalás

Az intézmény működésében nem láttam kivetni valót. További hatékony, eredményes munkát kívánok!

 

 

Veszprém, 2017. augusztus 1.

 

 

                                                                                                                             Tombor Csaba

                                               Farbe Gyermekek és Fiatalok Fejlődését Segítő Közhasznú Alapítvány elnöke

 

A jegyzőkönyvet elolvastam és a benne foglaltakkal egyetértek:

 

 

                                                                                                                              Horváth Gyuláné Farkas Beáta Berta

                                                                                                                             Intázményvezető