Fenntartói Ellenőrzés

Farbe-Bambinó Magánóvoda fenntartói ellenőrzése

Jegyzőkönyv

A Farbe Gyermekek és Fiatalok Fejlődését segítő közhasznú alapítvány ellenőrzést tartott a fenntartása alatt álló Farbe-Bambinó Magánóvodában (feladatellátási helye: Veszprém Pipacs utca 31.).

Az ellenőrzés területei

 • bérleti szerződés
 • kötelező tanügyi nyilvántartások megléte, megfelelő vezetése
 • fejlődési lap
 • felvételi és mulasztási napló
 • csoportnapló (elektronikus változata)
 • óvodai törzskönyv
 • adatlapok
 • kötelező dokumentáció megléte, elérhetősége
 • Pedagógiai program
 • SZMSZ
 • Házirend
 • Etikai kódex
 • Szülői szervezet működési szabályzata
 • Továbbképzési nyilatkozatok
 • Munkaterv / Ütemterv
 • Éves beszámoló
 • adatszolgáltatás a fenntartó normatíva igényléséhez és elszámolásához

 

Tárgyi környezet ellenőrzése (előírásoknak megfelelés)

- kert és udvar állapota, udvari eszközök minősége, állapota

- átadó helyiség állapota

- foglalkoztató termek kialakítása, állapota

- közösségi, személyzeti helyiségek kialakítása, állapota

- melegítő konyha kialakítása, állapota

- mellékhelyiségek, higiéniás feltételek kialakítása, állapota

- intézkedési terv szerinti nagytakarítás megtörténtét igazoló jegyzőkönyv

- a komplex fejlesztés minden területét átfogó eszközkészlet, fejlesztő játékok állapota

- pedagógiai, egészségügyi diagnosztizálás helyisége, eszközei

- biztonságos berendezések, eszközök

- székhelyen kívüli foglalkozások körülményei (lovas terápia, úszás, játszóház)

- gyermekek szállítását végző céggel való szerződés megléte

 

 

 

 

Személyi feltételek

 

 • A pedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége
 • Munkaügyi dokumentumok (munkaszerződések, munkaköri leírások)
 • A pedagógusok javadalmazása, a minőségi munka értékelése
 • Az önértékelés mente, minősítési eljárás állapota
 • A pedagógusok továbbképzése, önképzések támogatása
 • A pedagógusok által kedvezményezett innovációk elbírálása és sorsa

Együttműködések, kapcsolatrendszer

 • Gyermekorvossal, gyermekpszichológussal, logopédussal, védőnővel való kapcsolattartás módja, gyakorisága
 • A gyermekorvos által vezetett egészségügyi dokumentáció megléte, kitöltésének rendszeressége
 • Csapatmunka szervezettsége az intézményben
 • A feladatellátást segítő személyzet (nem pedagógus)
 • A feladatellátás kommunikációja (jegyzőkönyvek az értekezletekről)

 

 

 

Vélemény

 

Dokumentumok

Valamennyi szükséges dokumentációval rendelkezik az intézmény, a nyilvánosságot igénylő dokumentumokat feltöltötték az óvoda Facebook oldalára, valamint elérhetőek az irodában. A házirend jól látható helyen ki van függesztve.

Az SZMSZ, a Házirend és a Pedagógiai program  felülvizsgálata megtörtént, a tartalmuk az év folyamán nem változott.

Minden gyermek egészségügyi dokumentációja  és fejlődési lapja rendszeresen vezetett, azokat a szülőkkel ismertették, ennek bizonyítékául a szülők ezeket aláírták.

A dokumentációt napi szinten végzik, az idei évben is e-napló használatára kerül sor. Sorba rendezett és átlátható.

Tárgyi eszközök

Az intézmény megfelelő mennyiségű és minőségű fejlesztő eszközzel rendelkezik.  A játékokat rendszeresen ellenőrzik és selejtezik, ha kell. Jeles alkalmakkor (Karácsony, húsvét, gyermeknap) sok új, koruknak megfelelő játékot kapnak, valamint a leselejtezett játékokat azonnal pótolják (pl.: homokozó felszerelés, kismotorok). A játékok között egyenlő arányban vannak fejlesztő és szabad játékhoz kapcsolódó játékok is. Örömmel tapasztaltam, hogy az udvar nyári felújítása eredményes volt, igényesen, esztétikusan, a balesetveszély elkerülését szem előtt tartva lett átalakítva és modernizálva az udvar.

A játékoknak állandó helyük van, idén további tártoló bútorok is beszerzésre – felszerelésre kerültek, így a rend fenntartása még egyszerűbb.

Az intézmény a korosztálynak megfelelően akadálymentes.

Személyi feltételek

A szakmai munkát megfelelő végzettségű, erre kompetens szakemberek végzik.

A munkatársak betartják a rájuk vonatkozó szabályokat és rendelkezéseket, melyek alapja az SZMSZ, Etikai kódex és a Pedagógiai Program. Az óvoda pedagógusok ütemterve átlátható, tavaly októberben Molnosné Lázár Mónika minősítésen esett át, így ezentúl Ped.II. kategóriába sorolható. Kenyeres Bernadett elvégezte az óvodapedagógus képzést, így újabb képzett óvónővel bővült az állomány.

Az óvoda jelenleg nem keres új munkatársakat; kiegyensúlyozott, vidám légkörű munka folyik az intézményben.

A pedagógusok által kezdeményezett innovációt együtt értékelik és a megfelelő keretek belül azt a legtöbb esetben el is fogadják. Az intézmény bátorítja a pedagógusok innovációs kezdeményezéseit.

Együttműködés, kapcsolatrendszer

Az intézmény munkatársai közti együttműködés példa értékű, rendszeres heti nevelőtestületi értekezleteken beszélik át a kérdéses ügyeiket, így mindig, mindenkinek lehetősége van jelezni az óvoda működésével kapcsolatos észrevételeit.

A járványhelyzetben tanúsított helytállásuk és együttműködésük példaértékű volt.

Más intézményekkel a kapcsolat jó. Maximális a kapcsolat és az együttműködés a gyermekorvossal, aki havi rendszerességgel jár ellenőrizni a gyermekeket. Kiváló kapcsolatot ápolnak a gyermekpszichológussal, logopédussal, védőnővel, külsős fejlesztőpedagógussal is.

A felelősségek maximálisan átláthatóak a szerződésekben, a munkaköri leírásokban, együttműködési megállapodásokban.

Összefoglalás

Az intézmény működésében nem láttam kivetni valót. További hatékony, eredményes munkát kívánok!

 

 

Veszprém, 2022. szeptember 01.